Narių socialinė atsakomybė

Pradžia
lt
en

Loterijos – pagrindinis olimpinio judėjimo finansavimo šaltinis Lietuvoje. Loterijų organizatorių skiriama parama taip pat svarbi mėgėjiškam ir profesionaliam sportui bei kultūrai.

Lietuvos Respublikos Loterijų įstatymas numato, kad 8 proc. visų loterijų pajamų keliauja labdarai ar paramai. Tai reiškia, kad 8 centai nuo kiekvieno euro, sumokamo už loterijos bilietus, yra tiesiogiai skiriama visuomenei svarbioms sritims.

Lietuvos loterijų asociacijos narės, bendrovės „Olifėja“ pagrindinis akcininkas yra Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) – savarankiška, ne pelno siekianti, visuomeninė, pasaulio olimpiniam judėjimui priklausanti organizacija.

Olimpinė chartija įpareigoja nacionalinius olimpinius komitetus būti laisvais nuo bet kokio spaudimo ir išlaikyti savo autonomiją – veikti nepriklausomai nuo politinių, teisinių, religinių ar ekonominių įtakų, kurios gali kliudyti įgyvendinti chartijos nuostatas. Todėl olimpinio judėjimo finansavimui LTOK ir įsteigė „Olifėją“, o valstybė įstatymuose įtvirtino stabilų sporto finansavimą per loterijas.

Asociacijos narės, loterijų organizavimo bendrovės „Euloto“, ilgalaikis partneris – Lietuvos parolimpinis komitetas (LPOK). Bendrovė nuosekliai palaiko bei remia šalies parolimpinį judėjimą.

Per 25 metus Lietuvos loterijų asociacijos nariai sportui ir visuomeninėms organizacijoms jau skyrė daugiau kaip 70 mln. eurų paramos.

Lietuvos loterijų asociacijos narių kasmet skiriamos lėšos padeda stiprinti ir puoselėti Lietuvos olimpinį judėjimą, finansuoti šalies olimpiečių pasirengimą ir dalyvavimą olimpinėse žaidynėse, mokėti stipendijas olimpinės rinktinės nariams ir olimpinės pamainos sportininkams, remti olimpinio švietimo veiklą.

Lietuvos loterijų asociacijos narių parama teikiama ir kitoms sporto organizacijoms ir projektams, kultūros įstaigoms. Paramą taip pat gauna ne viena meno, sveikatos apsaugos ir mokslo iniciatyva.

Juk kiekvienas rėmimas – tai atskira įkvepianti istorija, kai skiriamas finansinis indėlis padeda daryti gerus darbus, siekti sportinių aukštumų ir skatinti šalies pažangą.