Loterijų ir azartinių lošimų skirtumai

Pradžia
lt
en

Teisinės sąvokos

Loterija – žaidimas pagal nustatytas taisykles, kai žaidėjai pagal nusipirktus bilietus lošia piniginius arba daiktinius laimėjimus.

Azartinis lošimas – toks žaidimas arba abipusės lažybos pagal nustatytą reglamentą, kurių dalyviai, siekdami piniginio laimėjimo, savo noru rizikuoja netekti įmokėtos sumos, o laimėjimą arba pralaimėjimą lemia atsitiktinumas, kokio nors įvykio arba sporto varžybų rezultatas.

Kas bendra

  • Žaidimas
  • Taisyklės
  • Už žaidimą mokami pinigai
  • Siekiama laimėjimo
  • Atsitiktinumas

Kas skiria

Loterijoje žaidėjai žaidžia su kitais žaidėjais. Loterijų prizinis fondas nustatytas iš anksto, o pats loterijų organizatorius nedalyvauja žaidime.

Azartiniuose lošimuose lošėjai žaidžia individualiai prieš lošimo organizatorių. Lošimo organizatorius suinteresuotas laimėti prieš lošėjus.

Azartiškumą lemia šių pagrindinių faktorių kombinacija:

1. Dalyvavimo žaidime kaina ir prizo dydis. Kuo mažesnė dalyvavimo žaidime kaina ir kuo didesnis prizas (galima išlošti suma), tuo didesnis dalyvių įsitraukimas (ir atvirkščiai).
2. Laimėjimo tikimybė. Kuo didesnė tikimybė laimėti, tuo didesnis dalyvių įsitraukimas (ir atvirkščiai).
3. Laiko tarpas tarp lošimo, jo rezultato ir galimybės vėl lošti. Kuo mažesnis laiko tarpas tarp lošimo, jo rezultato (laimėjau / pralaimėjau) ir galimybės vėl lošti, t. y. kuo mažiau laiko dalyviui lieka priimti racionalų sprendimą – lošti toliau ar baigti lošimą, tuo didesnis dalyvių įsitraukimas (ir atvirkščiai).

Loterijų ir azartinių lošimų organizatorių apmokestinimo principai

Loterijų organizatoriai

Apmokestinamos pardavimų pajamos:
5 proc. loterijų mokestis;
8 proc. skiriama labdarai arba paramai.
Viso 13 proc. nuo pardavimo pajamų.

Azartinių lošimų organizatoriai

Dvi apmokestinimo bazės:
1. Fiksuotas įrenginio mokestis (kazino ir lošimų salonai);
2. GGR (skirtumas tarp pardavimo pajamų ir išmokėtų laimėjimų): 15 proc. – lažybos ir totalizatorius, 10 proc. – nuotoliniai lošimai.

Pavyzdys

Loterijų organizatorius pardavė loterijų bilietų už 1000 eurų. 13 proc. nuo šių pajamų, t. y. 130 eurų, bus skirti geriesiems tikslams: 50 eurų sumokėti į valstybės biudžetą kaip loterijų mokestis, 80 eurų – skirti labdarai arba paramai.
Nuotolinių lošimų organizatorius priėmė iš lošėjų statymų už 1000 eurų. Tarkim, kad šiame lošime GGR (skirtumas tarp lošėjų statymų ir jiems išmokėtų laimėjimų) sudarė 100 eurų. Tokiu atveju, 10 proc. nuo šios sumos, t. y. 10 eurų, bus skirti geriesiems tikslams – sumokėti į valstybės biudžetą kaip lošimų mokestis.

  Loterijos Nuotoliniai lošimai Lažybos

Pardavimų pajamos, EUR
Mokestis, proc.
Mokestis, EUR

100 EUR
13 proc.
13 EUR

100 EUR
0 proc.
0 EUR

100 EUR
0 proc.
0 EUR

Laimėjimai, EUR
Grynosios pajamos (GGR), EUR
Mokestis, proc.
Mokestis, EUR

50 EUR
50 EUR
0 proc.
0 EUR

90 EUR
10 EUR
10 proc.
1 EUR

90 EUR
10 EUR
15 proc.
1,5 EUR

Viso mokesčių, EUR
Mokestis nuo pardavimų, proc.

Mokestis nuo grynųjų pajamų, proc.

13 EUR
13 proc.

26 proc.

1 EUR
1 proc.

10 proc.

1,5 EUR
1,5 proc.
15 proc.