Atsakingas žaidimas

Pradžia
lt
en

Lietuvos loterijų asociacijos narės, organizuodamos loterijas, vadovaujasi Europos loterijų asociacijos diegiamomis Atsakingo žaidimo standarto nuostatomis.

KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU:

  • „OLIFĖJOS“ ATSAKINGO LOTERIJŲ ORGANIZAVIMO PROGRAMA ČIA
  • „EULOTO“ ATSAKINGO LOTERIJŲ ORGANIZAVIMO PROGRAMA ČIA
  • ATASKAITA DĖL ATSAKINGO LOTERIJŲ ORGANIZAVIMO PROGRAMOS VYKDYMO ČIA.

Mykolo Romerio universiteto tyrėjų grupė, Lietuvos loterijų asociacijos iniciatyva, yra atlikusi ne vieną loterijų tyrimą. Jais siekta visapusiškai įvertinti loterijų paplitimą, poveikį visuomenei, vykstančius loterijų vertinimo ir žaidėjų elgesio pokyčius.

SUSIPAŽINTI SU LIETUVOS LOTERIJŲ TYRIMUS APŽVELGIANČIA STUDIJA GALITE ČIA.


Kas yra atsakingas žaidimas? Atsakingo žaidimo standarto pagrindas – veiklos skaidrumas ir loterijų dalyvių informavimas. Žaidėjai turi žinoti, kad loterijos yra pramoga ir atsitiktinumo žaidimas, todėl jų organizatorių pareiga – aiškiai pristatyti visas taisykles. Standartų paskirtis yra per prevenciją ir švietimą užtikrinti loterijų dalyvių ir ypač pažeidžiamų visuomenės grupių (visų pirma – vaikų ir nepilnamečių) apsaugą, žaidėjams išsamiai pristatyti žaidimo sąlygas ir atsitiktinumo reikšmę žaidime.

Pirmieji Lietuvoje. Lietuvos loterijų asociacijos narė, bendrovė „Olifėja“, pirmoji iš šalies loterijų organizatorių, gavo Atsakingo žaidimo sertifikatą. Šio įvertinimo ir jį patvirtinančio sertifikato „Olifėja“ siekė keletą metų, per kuriuos nuosekliai įgyvendino visus Atsakingo žaidimo standarto reikalavimus. Įvertinusi bendrovės loterijų organizavimą ir nepriklausomų tarptautinių auditorių atlikto išsamaus, pusmetį trukusio audito išvadas, Atsakingo žaidimo sertifikatą „Olifėjai“ suteikė didžiausius žemyno loterijų organizatorius vienijanti Europos loterijų asociacija.

Kitos Lietuvos loterijų asociacijos narės, bendrovės „Euloto“ ir „Lotelita“, taip pat nuosekliai įgyvendina Atsakingo žaidimo standarto reikalavimus ir visą savo veiklą grindžia atsakingo žaidimo nuostatomis.

Reguliuojamos sritys. Loterijų organizatorių atitikimas Atsakingo žaidimo standarto reikalavimams Europoje vertinamas dešimčia aspektų, tarp kurių – moksliškai pagrįstas neigiamo poveikio mažinimas, darbuotojų mokymas, atsakingas loterijų bilietų apipavidalinimas, nuotolinių kanalų naudojimas, atsakinga reklama ir rinkodara, bendradarbiavimas užtikrinant pagalbą žaidėjams, informacijos loterijų dalyviams teikimas, visuomenės ir priežiūros institucijų įtraukimas, veiklos skaidrumas ir atvirumas.

Tolimesnė plėtra. Užtikrinant, kad loterijos būtų visuomenei įdomi ir smagi pramoga, Lietuvos loterijų asociacija kartu su savo narėmis, loterijas organizuojančiomis bendrovėmis, toliau plės ir vystys įgyvendintas Atsakingo žaidimo standarto priemones, į šį procesą įtraukdamos rinkos priežiūros institucijas, sveikatos priežiūros specialistus ir visuomenę.

Vieningą atsakingo žaidimo standartą diegia Europos loterijų asociacija. Europos loterijų asociacija vienija visų Europos šalių loterijų organizatores ir glaudžiai bendradarbiauja su Europos Sąjungos institucijomis, diegiant bendrus veiklos standartus. Šiuo metu Europos loterijų asociacija vienija 73 loterijų organizatorius 43 šalyse. Asociacija buvo įkurta 1983 metais Šveicarijoje, nuo 2007 metų ji yra įsteigusi savo atstovybę prie ES institucijų Briuselyje. Atsakingo žaidimo standartą asociacija priėmė 2007 metais, o 2009 metais patvirtino loterijas organizuojančių bendrovių sertifikavimo tvarką. Ši tvarka yra reguliariai peržiūrima ir atnaujinama, kad atspindėtų naujausių tyrimų duomenis ir teisinę aplinką.

Galimybė kontroliuoti savo dalyvavimą loterijose. Lietuvos loterijų asociacijos narės rūpinasi savo žaidėjais ir jaučia už juos atsakomybę. Tam atvejui, jei daliai žmonių būtų sunkiau kontroliuoti laiką žaidžiant loterijose, „Olifėja“ ir „Euloto“ interneto svetainėse, kur galima dalyvauti jų organizuojamose loterijose, įdiegė papildomą įrankį – galimybę žaidėjams patiems nuspręsti, kiek laiko ir kiek lėšų jie nori skirti šiai pramogai. Tokia praktika yra remiama Europos loterijų asociacijos ir taikoma pažangiose, savo žaidėjų interesus vertinančiose ir puoselėjančiose, loterijų organizavimo rinkose.

Visos minėtos priemonės – dalis įgyvendinamos atsakingo loterijų organizavimo programos. Lietuvos loterijų asociacijai ir jos vienijamiems loterijų organizatoriams svarbu, kad žaisdami loterijoje visi jų dalyviai žaistų atsakingai, mėgautųsi pramoga, smagiai leistų laiką ir džiaugtųsi prizais, o žaidimas būtų smagus, bet netaptų socialinių problemų šaltiniu visuomenei ir valstybei.

Klausimyną, kuris padės nustatyti, ar jums reikalinga profesionali pagalba, rasite čia.

Informaciją kur teikiamos profesionalios konsultacijos ir specialistų pagalba rasite čia.

Loterijų kodas