Atsakingo žaidimo programos vykdymas

Pradžia
lt
en
Atsakingo žaidimo programos vykdymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos loterijų asociacijos narės, Lietuvoje loterijas organizuojančios bendrovės Olifėja ir Euloto, 2022 metais tęsė darbus, susijusius su savo patvirtintomis Atsakingo loterijų organizavimo programomis (toliau – Programos), kurios vykdomos pagal Europos loterijų asociacijos patvirtintą Atsakingo žaidimų organizavimo standartą. Šis standartas apima 10 įvairių veiklos sričių (bendrovių darbuotojų ir platintojų mokymai, komunikacija, reikalavimai interneto svetainei, kurioje platinami loterijų bilietai, loterijų kūrimo procesas ir t.t.), kuriose yra nurodytos atsakingos veiklos gairės bei reikalavimai, o bendrovės, organizuojančios loterijas, turi atitikti šiuos reikalavimus.

Kaip asociacija ir jos narės – loterijas organizuojančios bendrovės Olifėja ir Euloto – vykdo savo atsakingo žaidimo programas ir ką padarė 2022 metais?

Tyrimai dėl atsakingo žaidimo. Tęsiant bendradarbiavimą su prof. Gediminu Navaičiu ir tiriant loterijų socialinį poveikį, buvo inicijuotas tyrimas, siekiantis išsiaiškinti loterijų žaidimo ir gyvenimo stiliaus – rizikos valdymo, atsakingumo, realaus ir mistinio mąstymo –sąsajas. Remiantis šio tyrimo duomenis, buvo parengta mokslo studija „Atsakingas žaidimas“, kuri išleista 2022 metų pabaigoje to paties pavadinimo knygoje. Knygos ir atlikto tyrimo pristatymas vyko 2023 m. sausio pradžioje Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Darbuotojų ir platintojų mokymai. Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovės vykdė tiek įvadinius, tiek ir periodinius darbuotojų, partnerių, teikiančių loterijų veiklos aptarnavimo paslaugas, ir bilietų platintojų mokymus dėl Programų įgyvendinimo ir su Programomis susijusių naujienų, loterijų teisinio reguliavimo pasikeitimų, prevencijos, susijusios su atsakingu žaidimu, priemonių. Šių mokymų pagrindu parengtos ir mokymų dalyviams pateiktos instrukcijos, atmintinės bei kita su tuo susijusi metodinė medžiaga. Ypatingai Asociacija džiaugiasi 2022-12-10 įvykusiais mokymais, kuriuos loterijas organizuojančių bendrovių darbuotojams pravedė Lošimų priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos specialistas Oleg Mackevič, kuris specializuojasi probleminių lošimų srityje.

Loterijų poveikio vertinimas. Ataskaitiniu laikotarpiu ir toliau buvo atliekamas asociacijos narių organizuojamų loterijų poveikio žaidėjams vertinimas bei stebima žaidėjų įsitraukimo į loterijas situacija. Pažymėtina, vertintose loterijose neatitikimų su  Programų ir atsakingo žaidimo principais nesuderinamų rizikų nenustatyta. Asociacija nori pasidžiaugti, kad 2022 metų pabaigoje susitarė su prof. Gediminu Navaičiu, dėl jo, kaip eksperto, dalyvavimo naujų loterijų socialinio poveikio vertinime.

Internetu platinamų loterijų bilietų ir platinimo procesų atitiktis Atsakingo žaidimų organizavimo standartui. Bendrovės didelį dėmesį skiria savo loterijos bilietų platinimo internetu atitikčiai griežtiems standarto reikalavimams. Žaidėjų tapatybės ir amžiaus kontrolės priemonės, aktualios informacijos žaidėjams pateikimas, priminimai apie žaidžiant loterijas praleistą laiką, galimybės žaidėjams nusistatyti dalyvavimo žaidimuose laiko ir pinigų limits - visos šios ir dar kitos priemonės skirtos tam, kad žaidimas loterijose liktu žaidimu ir netaptų žaidėjui galimų problemų priežastimi.

Informacija fizinėse loterijos bilietų platinimo vietose. Atnaujintas lankstinuko apie atsakingą žaidimą tekstas ir užsakytas reikiamas lankstinukų kiekis, kad kiekvienoje loterijų bilietų platinimo vietose žaidėjai galėtų gauti naudingą informaciją apie tai, kas yra atsakingas žaidimas, kokia tikimybė laimėti loterijose, kur galima krieptis dėl pagalbos, jei žaidėjas mano, jog dalyvavimas loterijose jam jau nebėra vien pramoga.

                      Šiais, 2023-iais metais Programos buvo atnaujintos. Nustatyti trys programų efektyvumo vertinimo kriterijai, kurie apima darbuotojų supažindinimo su atsakingo žaidimo principais ir Programų nuostatų vykdymo kontrolę bei loterijų žaidėjų žinių apie atsakingą žaidimą įvertinimą.

                      Taip pat buvo atnaujinti bendrovių taikomi Atsakingos komunikacijos kodeksai, suformuluojant daugiau konkrečių taisyklių, kuriomis remiantis vykdoma komunikacija (tame tarpe ir loterijų reklama) atitiktų atsakingos veiklos standartus.